Ansvarlighed

Vi støtter bæredygtig energiproduktion. Ved hjælp af vores produktionsmetoder og -teknologi skabes kabler af høj kvalitet og med lang levetid til anvendelse i for eksempel produktionen af vedvarende energi. Ved hjælp af vores kabler er det muligt at bygge intelligente elnet, der kan indgå som en del af infrastrukturen i den bæredygtige udvikling.

Forudsætningen for vores virksomhed er ansatte, der er motiverede, har det godt og trives på arbejdet. Vi sørger for vores personales trivsel ved at udvikle de ansattes kompetencer samt fokusere på arbejdssikkerhed og -sundhed og hvordan de klarer sig. Vi har fået bevilget Nøgleflags-mærket som et udtryk for at vi arbejder finsk.

Reka Kabels strategi og værdier styrer vores ansvarlige erhvervsvirksomhed. Vi har også forpligtet os til at følge FN´s Verdensmål for bæredygtig udvikling og har opstillet miljømålsætninger for vores virksomhed.

Reka Cables Ltd – en del af  FN Global Compact netværk

FN Global Compact er verdens største globale initiativ for virksomhedsansvar, som er frivilligt og blev oprettet af FN i 2000, for både virksomheder og andre organisationer. Det giver sine medlemmer nogle retningslinjer for ansvarlighed, hvis principper og mål er kendt over hele verden

Reka Cables styrker sin klimaindsats ved at forpligte sig på Science Based Targets-initiativet vedr. reduktion af udledninger

Miljøansvar

Miljøansvar er en naturlig del af Reka Kabels virksomhed, og det er vores mål er at være verdens mest grønne kabelproducent.  Ved at producere langtidsholdbare kabler til produktionen af vedvarende energi fremmer vi for vores del en mere grøn og bæredygtig energisektor. Også ved at mindske miljøbelastningen af vores produktion fremmer vi en bæredygtig og renere fremtid.

Produktionsfabrikken i Riihimäki

Vores personale

Vi har en lang historie i den finske industri, og i dag er vi omkring 270 fagfolk i Reka Kabel. Vi vil udvikle vores ansattes kompetencer og forpligte og tilskynde dem til fremragende præstationer. Vores mål er et sikkert og effektivt arbejdsmiljø, hvor der er taget hensyn til personalets fysiske, psykiske og sociale trivsel.

Målsætninger for en bæredygtig udvikling

Vi er forpligtet til FN’s mål for bæredygtig udvikling

 

Notification channel

Reka Cables Ltd is committed to responsible business conduct and strives to promote ethically approved practices, act ethically and with good business practices. We take seriously any suspicions about potentially illegal or unethical practices.