Ansvarlighed

Kabler er kernen i energitransitionen

I de kommende årtier bliver verden mere og mere elektrificeret, og kabler er en central del af den elektriske energirevolution. Hos Reka er vi pionerer i energiomlægningen, og vi spiller en vigtig rolle i at gøre elektrificeringen ansvarlig og bæredygtig.

Forretningsplan baseret på E3-driftsmodel

Nexans forretningsplan er baseret på en E3-driftsmodel, der tager højde for både miljø, økonomi og engagement:

Environment = Økologisk ansvar

Engagement = Socialt ansvar

Economy = Økonomisk ansvar

Vi tror på, at vi sammen med vores kunder, leverandører, samarbejdspartnere og samfundet kan gøre det rigtige og gå i den rigtige retning. Elektrificering af kloden er nøglen til mere bæredygtig og afbalanceret vækst, der gavner hele menneskeheden. Elektrificer fremtiden med os!

Environment

Miljøet

Som en del af Nexans-koncernen har Reka Kabel forpligtet sig til Net Zero-udledning inden 2050 i henhold til Science Based Targets-initiativet (SBTi) (Scope 1-3). Scope 1 og 2 gælder for vores egne aktiviteter og scope 3 for hele forsyningskæden.

Ecovadis, en tredjepartsvurdering, sikrer, at vi arbejder med de rigtige ting.

Engagement

Socialt ansvar

Forudsætningen for vores virksomhed er ansatte, der er motiverede, har det godt og trives på arbejdet. Vi sørger for vores personales trivsel ved at udvikle de ansattes kompetencer samt satse på arbejdssikkerhed og -sundhed og på hvordan de klarer sig.

Economy

Økonomi

En rentabel forretning er en livsnødvendighed for vores aktiviteter, hvilket hjælper os med at opfylde og nå vores bæredygtighedsmål. Vi henter styrke fra løbende udvikling og forbedring. Vores forbrændingstestlaboratorium er fundamentet i vores produktudvikling og en del af kvalitetssikringen i vores produktion.

På vej mod en mere elektrisk fremtid

Brugen af fossile brændsler – olie, naturgas og stenkul – har en indlysende indvirkning på den globale opvarmning. Klimaforandringerne lægger pres på omstillingen til vedvarende energikilder i elproduktionen. Heraf er vind- og solenergi de vigtigste energikilder i fremtiden.

Efterspørgslen på el forventes at stige i fremtiden, og vores opgave hos Reka er at producere og levere kabler til den cirkulære økonomi samt til vedvarende og CO2-reducerende energiproduktion.

Vi er kernen i den elektriske energitransition; vores kabler er uundværlige i alle former for eltransmission og opfylder både storbyernes behov og fremmer udviklingen af fjerntliggende landsbyer.

Arbejdet med virksomhedens samfundsansvar, CSR

I vores arbejde med virksomhedens samfundsansvar tager vi hensyn til de sociale og miljømæssige aspekter af vores virksomhed. Vi arbejder målbevidst for, at der skal være balance mellem stræben efter økonomisk succes og fremme af social og miljømæssig bæredygtighed.

Læs også mere om:

 • E3-driftsmodel og strategi
  E3 er en unik ledelsesmodel, der er udviklet i koncernen med det formål at løse udfordringerne i forbindelse med den globale permakrise. Jordens levevilkår er under forandring, hvilket har en fundamental indvirkning på samfundets, økonomiens og økosystemets strukturer. Der er en energomlægning i gang, hvor menneskeheden går over til at bruge mere fossilfri og kulstofneutral energi.
 • SBTi (Science Based Targets-initiative)
  Som en del af Nexans-koncernen har Reka Kabel forpligtet sig til Net Zero-udledning inden 2050 i henhold til Science Based Targets-initiativet (SBTi) (Scope 1-3).
 • UN Global Compact
  Nexans blev medlem af UN Global Compact-initiativet i 2008, og initiativet er en hjørnesten i koncernens CSR-strategi. Fokusområderne for CSR omfatter flere mål for bæredygtig udvikling, især: SDG 9 (industri, innovation og infrastruktur), SDG 12 (ansvarligt forbrug og produktion) og SDG 13 (klimaindsats).
 • CSR-governance
  I Nexans-koncernen ledes arbejdet med virksomhedens samfundsansvar af afdelingen for bæredygtig udvikling. Formålet er at sikre, at målene for bæredygtig udvikling nås i hele koncernen. Nexans’ engagement i bæredygtig udvikling bekræftes af en tredjepartsvurdering.

Notification channel

Reka Cables Ltd is committed to responsible business conduct and strives to promote ethically approved practices, act ethically and with good business practices. We take seriously any suspicions about potentially illegal or unethical practices.