Opførelse af beboelses- og kontorbygninger

Bygningers brugs- og beboelseskomfort forøges med elløsninger. Ikke alene ved nyopførelser, men også i forbindelse med saneringer af ældre bygningers elsystemer kan man opfylde det stigende behov for elløsninger. Ved en fornuftig planlægning kan man på forhånd forberede sig på fremtidige forandringer og behov.

Til kabelløsninger i bygninger anvendes typisk installations- og netværkskabler samt om nødvendigt forsyningskabler. I beboelses- og kontorbygninger kræves ofte brug af brandsikre kabler. Det gælder navnlig hvis kablet skal fungere under brand og evakuering kan være en udfordring.

I Reka Kabels sortiment findes der relevante installationsledninger og -kabler samt forsyningskabler i de forskellige CPR-brandkategorier til etablering eller sanering af elinstallationer. I det omfattende sortiment finder man også de brandsikre FlameRex-kabler, der gør det muligt at sikre elforsyningen under brand. I tilfælde af brand er de brandsikre kablers røgproduktionen og ildspredning beskeden. De er desuden halogenfrie.

I designet af vores kabler har det været et mål at gøre dem så lette som muligt at installere. I produktionen anvender vi de bedste råstoffer samt de mest miljøvenlige og genanvendelige materialer. Alle vores kabler er finske Nøgleflagsprodukter, der produceres ved anvendelse af vedvarende energi.

Vil du ha mer informasjon? Vi hjelper gjerne.