Kvalitet

Hos os i Reka Kabel er kvalitet et spørgsmål af første rang, og vi er fokuserede på det i hvert eneste led af vores arbejdsproces.  Kundefokus er hjørnestenen i vores strategi. Vi vil levere de bedste kabler til vores kunder hurtigt og nøjagtigt. Medarbejdere der trives på arbejdspladsen er sammen med miljøansvar afgørende for en velfungerende virksomhed. Ansvarlighed og kvalitet går hånd i hånd hos Reka Kabel.

Med vores betydelige erfaringer indenfor området, producerer vi de bedste produkter på markedet, udvikler vores operationsprocesser og investerer i ny produktionsteknologi. Den konstante forbedring af vores processer sikrer en løbende opdatering og udvidelse af vores produktudvalg.

I anskaffelsen af råmaterialer anvender vi aktører, der har fokus på at minimere deres egen virksomheds miljøbelastning. I vores produktion minimerer vi omfanget af affaldsprodukter samt genanvender og sorterer alt hvad vi kan.

Vi sikrer vores kvalitets- og operationssystems funktionalitet ved hjælp af interne og eksterne audits. Vi lægger vægt på at orientere og uddanne vores medarbejdere, så de er klædt på til at deltage i et sikkert arbejde på et kvalitetsmæssigt højt niveau. Vi vil være en værdsat arbejdsgiver – nu og i fremtiden.

Det er vores mål at håndtere kvalitetsperspektiverne på vores aktiviteter på en dækkende og systematisk måde. Vores operationsmanual opfylder hvad kvalitet angår ISO 9001-standarden

Download REACH- og RoHS-i-overensstemmelse-med-bevis

Vi udvikler og analyserer løbende vores kvalitet. Kvalitetskontrollen sikrer vores operationers, tjenesters og produkters gode kvalitet.

Kvalitetsledelse omfatter kvalitetsstyring, -overvågning og -sikring. Med kvalitetsstyring imødekommer vi kundernes og de standardmæssige krav. Vores kvalitetsovervågning sikrer kvaliteten i de enkelte led i arbejdsprocessen. Vores produkters kvalitet udvikles og sikres i testcentre og -laboratorier.

kabel testing

Ellaboratoriet

I ellaboratoriet er opgaven grundlæggende at måle kablernes isolationsegenskaber. I ellaboratoriet foretages målinger af metalledernes ledeevne og -adskillelse samt kappematerialernes isolationsevne.

Brandlaboratoriet

Til forebyggelse af brandskader er det vigtigt med brandsinkende og svagt røgudviklende kabler samt kabler der fungerer under brand. Brand er altid uforudsigelig, og derfor efterlignes virkelige situationer med forskellige former for tests. Vores brandlaboratorie er fundamentet i vores produktudvikling og en del af kvalitetssikringen i vores produktion. Yderligere information om de forskellige brandtestmetoder finder du på vores CTC-brandlaboratories sider.

 

Plastlaboratoriet

Nye kabelprodukter udvikles løbende. Plastlaboratoriet tager udfordringerne op på dette område. Udgangspunktet for kabeltestene er de gældende kabelstandarder. På vores laboratorier tester vi også de absolutte grænser for kabelmaterialernes holdbarhed.

Testlaboratoriets eksperter betjener alle Reka Kabels virksomhedsområder med tidssvarende testmetoder og -apparatur.

Højspændingslaboratoriet

Mellem- og højspændingskabler testes på højspændingslaboratoriet i Riihimäki.

For hver tromlelængde gennemføres der spændingstest til konstatering af isolationsholdbarhed og kablets stand. Isolationskvaliteten kontrolleres også ved foretagelse af partielle udladningsmålinger, hvorved det sikres at kablets isolation er homogen og det elektriske felt fordeler sig jævnt.

Højspændingslaboratoriets testspændinger går helt op til 230 kV. I skærmede testrum kan der gennemføres målinger af partielle udladninger på kabler, der kræver opnåelse af et niveau under 2pC.