Applikationer

Industri

I forskellige industrier er der brug for kabler til styring og elforsyning af apparaturet. Kabler til anvendelse i industrien skal kunne leve op til en lang række specielle krav, som pålidelighed samt holdbarhed under vanskelige forhold.

Bolig- og kontorbygning

Bygningers brugs- og beboelseskomfort forøges med elløsninger. Ikke alene ved nyopførelser, men også i forbindelse med saneringer af ældre bygningers elsystemer kan man opfylde det stigende behov for elløsninger.

Infrastruktur

Opbygningen af en infrastruktur muliggør et funktionelt samfund samt ubesværede trafikforbindelser. Infrastrukturen omfatter et bredt udvalg af forskellige objekter, hvor kablernes og elnettets pålidelighed er af helt afgørende betydning for driften.

Netværkskonstruktion

Ved at etablere elnet, der er modstandsdygtige over for ekstreme vejrforhold, sikres samfundets funktionsevne nu og i fremtiden. Ved at anvende mellem- og højspændingskabler kan elnettet lægges i jorden, hvorved man f.eks. undgår strømafbrydelser og nedbrud på grund af storm.

Vindkraft

Som en følge af de globale klimamål er der overalt i verden kommet øget fokus på produktionen af vedvarende energi. Ved hjælp af vindkraft kan man formindske energiproduktionens udledning af CO2, spare på naturressourcerne og efterhånden opnå en kulneutral fremtid.

Solenergi

Som en følge af de globale klimamål er der overalt i verden kommet øget fokus på produktionen af vedvarende energi. Jordkloden bestråles på mindre end to timer af mere solenergi end hele verdens befolkning anvender af energi om året.

Datacentre

Som en følge af digitaliseringen er også mængden af datatrafik i kraftig vækst, hvilket øger efterspørgslen på datacentre. Datacentre er blevet en afgørende faktor når det gælder det intelligente og moderne samfunds funktionalitet.

Elektrificering af ladestationer

Hybrid- og elbilernes andel af bilparken er i kraftig vækst. Det sætter sammen med de stadig stærkere miljøværdier fart i udbygningen af ladeinfrastrukturen.