Solenergi

Som en følge af de globale klimamål er der overalt i verden kommet øget fokus på produktionen af vedvarende energi. Jordkloden bestråles på mindre end to timer af mere solenergi end hele verdens befolkning anvender af energi om året. Ved udnyttelse af solenergi kan man mindske kuldioxidudslippene i forbindelse med energiproduktionen og spare på de naturlige ressourcer.

Solkraftværker er et væsentligt element i energiproduktionens overgang til vedvarende energikilder, og på den baggrund er opførelsen af dem blevet mere udbredt i de senere år. De kabler der anvendes på solkraftværkerne bliver udsat for betydelige temperatursvingninger og stor uv-stråling. De materialer der indgår i kablerne skal derfor leve op til krav om særlig holdbarhed.

I Reka Kabels produktsortiment findes egnede halogenfrie mellemspændings- og installationskabler til solkraftværker i alle størrelser. Ved kabelfabrikationen anvender vi de bedste råvarer, og vores kvalitetsprodukter sikrer for sin del solkraftværkernes drift, sikkerhed og levetid. Alle vores kabler er finske Nøgleflagsprodukter, der produceres ved anvendelse af vedvarende energi.

Solenergi transporteret i Danmark med Rekas højspændingskabler

European Energy A/S etableret en 50 MW solcellepark ved Hanstholm med deres betroede partner inden for netslutning, Energrid A/S.

Solarigo stoler på Reka Kabel – solenergi opføres nu i høj fart

Solenergi anvendes nu i tiltagende omfang i Finland. Solarigo Systems Oy er en af de største entreprenørvirksomheder indenfor solenergi i Finland. Solarigo er en vækstvirksomhed, der har ansvaret for alle de største solkraftværker, som for nuværende er under opførelse i Finland.

Er du interesseret? Kontakt os, så fortæller vi dig mere