Kabelinstruktioner

Här hittar du instruktioner för att hantera kablar.

INSTALLATION AV KRAFTKABEL MED KABELPLÖJNING

I Reka by Nexans sortiment finns flera kraftkablar och mellanspänningskablar som lämpar sig för plöjning. Lämpligheten för kabelplöjning nämns i kabelns tekniska information. Med kabelplöjning menas den metod där man plöjer kabeln direkt i marken med hjälp av arbetsmaskinen och dess specialverktyg, den så kallade kabelplogen.