Netværkskonstruktion

Ved at etablere elnet, der er modstandsdygtige over for ekstreme vejrforhold, sikres samfundets funktionsevne nu og i fremtiden.

Ved at anvende mellem- og højspændingskabler kan elnettet lægges i jorden, hvorved man f.eks. undgår strømafbrydelser og nedbrud på grund af storm. De store temperatursvingninger, frost, uv-stråling og fugt stiller betydelige krav til kvaliteten og egenskaberne hos de jordkabler der anvendes.

Reka Kabel designer og fabrikerer vejrbestandige mellem- og højspændingskabler til brug ved konstruktionen af offentlige forsynings- og transmissionsnet. Mellemspændingskabler med ekstrem driftssikkerhed anvendes i industrien, elproduktion, -forsyning og -distribution, vindmølleparkers kabelforbindelser samt i den kollektive trafik og infrastruktur. Højspændingskabler anvendes omvendt til etablering af netværk i byområder og til forbedring af elnettets driftssikkerhed.

Reka Kabels mellem- og højspændingskabler kan om nødvendigt produceres af brandsikkert specialplastik, så de også egner sig til installation i tunneler og indendørs.

Alle Reka Kabels kabler designes, testes og fremstilles i Finland ved anvendelse af vedvarende energi. I det brede sortiment findes også relevante kabler til nedpløjning.

 

Er du interesseret? Vi er glade for at tjene personligt