Miljøansvar

Miljøansvar er en naturlig del af Reka Kabels virksomhed, og det er vores mål er at være verdens mest grønne kabelproducent.  Ved at producere langtidsholdbare kabler til produktionen af vedvarende energi fremmer vi for vores del en mere grøn og bæredygtig energisektor. Også ved at mindske miljøbelastningen af vores produktion fremmer vi en bæredygtig og renere fremtid.

Vi har opstillet miljømål for vores virksomhed

environmental targets

I 2020 besluttede vi at indstille leverancer af kabler til nye kraftværksprojekter, der anvender fossilt brændstof. For at forbedre energieffektiviteten har vi taget og igangsat flere initiativer, som i 2020 samlet set gav os en forbedret energieffektivitet på 7,3 % i forhold til 2017. I 2020 overgik alle vores produktionsfaciliteter til at anvende CO2-neutral el og certificeret fjernvarme.

Vores påvirkning af miljøet

I vores produktionsproces er vi opmærksomme på effektiv anvendelse af materialerne samt energieffektivitet. Vi sorterer, genbruger og udnytter plastik, metaller og indpakningsmateriale alle steder, hvor det er muligt. Vand og kemikalier som benyttes i vores produktion indgår i et lukket produktionskredsløb.

Vi evaluerer årligt vores niveau af socialt ansvar med det internationale Eco-Vadis system. EcoVadis er en uafhængig CSR-rating organisation, der evaluerer miljøforhold, arbejdsforhold, forretningsansvar og underleverandører. Vi har opnået guldstatus, hvilket vi er stolte over og glade for.

Vores virksomhedsmanual lever i miljøspørgsmål op til ISO 14001-standarden

Vi er også blevet tildelt Rinki– samt Green Label-certifikation.

Miljøvenlige og effektive produkter

Ved hjælp af vores kabler er det muligt at bygge intelligente elnet, der kan indgå som en del af infrastrukturen i den bæredygtige udvikling. Vores kvalitetskabler mindsker også strømtab og derigennem udledningen af kuldioxid.

Vi arbejder konstant med at udvikle vores kablers holdbarhed for at forlænge deres levetid og forbedre genvindeligheden. Vores produkters fortsatte udvikling sikres også gennem vores egne testaktiviteter i forhold til brandsikkerhed såvel som materialer. Vi anvender kun underleverandører af råvarer, der har forpligtet sig til en bæredygtig udvikling i deres egen virksomhed.  Vi sikrer vores distributionskæde gennem aftaler og audits.