Skip to main content

Testlaboratorium

Testning består af tre dele: 

• Brandlaboratorium
• Plastiklaboratorium
• Elektricitetslaboratorium  

Ekspertpersonalet på testlaboratorierne forsyner alle virksomhedens forretningsområder med de nyeste testmetoder og -udstyr.