Kabler er kernen i energitransitionen

Kabler er kernen i energitransitionen

Det er vigtigt at bevæge sig mod en mere bæredygtig og elektrisk fremtid. Der er ingen anden vej, da klimaet ændrer sig og bliver varmere, hvilket vil have en grundlæggende indvirkning på samfundsstrukturen, økonomien og økosystemet. Vi taler om en såkaldt global permakrise, som i høj grad vil påvirke alles liv.

Efterspørgslen efter ren elektricitet stiger

Energiomstillingen tager fart. Fossile brændstoffer (olie, naturgas og kul), som forurener klimaet, erstattes af vedvarende energikilder som vind- og solenergi. Klimaemissioner fra elektricitet vil snart høre fortiden til, i hvert fald i Finland.

“Hos Reka Cables fremstiller og leverer vi kabler til den cirkulære økonomi og til vedvarende og kulstoffattig energiproduktion. Vores kabler bruges til eltransmission, så kabler er en meget central del af energirevolutionen,” siger Kari Ingalsuo, Quality and Sustainability Manager hos Reka Cables.

Reka Cables har været en del af Nexans-koncernen siden april 2023. At være en del af Nexans-koncernen har gjort det muligt for Reka Cables at investere hurtigere i løsninger til vedvarende energi.

“Ved at forene kræfterne kan vi opnå mere. Vi vil øge vores viden og arbejde sammen for et renere klima og fremskynde elektrificeringen af samfundet, både i de nordiske lande og i resten af verden”, siger Ingalsuo.

Forretningsplan baseret på E3-driftsmodel

Ifølge Kari Ingalsuo er E3 en ledelsesmodel, der er udviklet i koncernen for at imødegå udfordringerne i forbindelse med permakrisen. Forretningsmodellen tager hensyn til miljø, økonomi og engagement:

Environment = Økologisk ansvar

Engagement = Socialt ansvar

Economy = Økonomisk ansvar

“Hos Reka Cables har vi sat konkrete mål for hvert område. Som en del af Nexans-koncernen har vi forpligtet os til SBTi-initiativet (Science Based Targets) og dets Net Zero-mål inden 2050 (Scope 1-3). Lokalt sigter vi mod at opnå nuludledning fra vores egen produktion inden 2026 (scope 1-2),” siger Ingalsuo.

Klik på linkene ovenfor for at se de mål, der er sat for hvert af områderne.

Eksempler på bæredygtighedstiltag iværksat af Reka Cables

Miljømæssige resultater:

 • Brug af vedvarende strøm på alle lokationer.
 • Solkraftværker på fabrikkerne i Keuruu og Riihimäki.
 • Godkendt Økovarme-fjernvarme på fabrikken i Keuru.
 • Brugen af naturgas og fyringsolie er stoppet.
 • Skift til LED-belysning i produktionsanlæg.
 • Kabelleverancer stoppet til nye fossile kraftværksprojekter
 • Mere om Reka Cables miljøpræstationer

Tiltag for socialt ansvar

 • Sikkerhedsprogram (bl.a. Golden rules, SUSA-kort)
 • Winningtemp – AI-værktøjet hjælper medarbejderne med at udtrykke deres følelser.
 • Sports- og kulturfordel for alle medarbejdere.
 • Ansættelsescykel
 • Se hele listen her

Økonomisk ansvarlighed henter styrke fra udvikling

Du er måske også interesseret i

Ansvarlighed – Reka Kabel

Kabelløsninger til vindmølleparker

Kabler til solkraftværker i alle størrelser