Hver dag er en sikkerhedsdag hos Reka Cables

Hver dag er en sikkerhedsdag hos Reka Cables

I kabelproduktion kræver sikkerhed på arbejdspladsen en systematisk tilgang. Ved at følge sikkerhedspraksis reduceres risikoen for ulykker, og medarbejdernes sikkerhed og velbefindende forbedres.

Arbejdssikkerhed er et bredt begreb, og i kabelindustrien omfatter det risikovurdering, brug af personlige værnemidler, sikkerhed for maskiner og udstyr, kemisk sikkerhed, elektrisk sikkerhed, ergonomi, træning og instruktion af medarbejdere, nødhåndtering og overholdelse af lovgivning og standarder.

“Hos Reka Cables er sikkerhed vores største forpligtelse, og vi er alle ansvarlige for den hver dag,” siger Emma Lehtonen, sikkerhedschef hos Reka Cables.

Sikkerhedsmål og implementering

Reka Cables har en nul-målsætning for alvorlige ulykker. Virksomheden udvikler sine aktiviteter i samarbejde med medarbejdere, arbejdsmiljø, myndigheder og eksperter.

“Vi har et sikkerhedsprogram på plads, herunder gyldne regler og SUSA-kort, som medarbejderne kan bruge til at rapportere deres sikkerhedsobservationer. Winningtemp – et AI-værktøj, der hjælper medarbejderne med at udtrykke deres følelser,” siger Lehtonen.

Sikkerhedsdagen ”Safety Day” fejres også på Rekas finske afdelinger.

“Selv om hver dag er en sikkerhedsdag, er formålet med den særlige sikkerhedsdag at øge bevidstheden, stimulere ideer og diskutere sikkerhed på en positiv måde,” minder Lehtonen om.

Sikkerhedsdag 2024 hos Reka Cables

Safety Day 2024 på produktionsanlæggene i Keuruu og Riihimäki fokuserede især på håndsikkerhed og håndtering af kabelruller.

“Alle blev bedt om at bruge et øjeblik på at tænke over, hvad de har brug for eller ønsker at bruge deres hænder til. Selvom hænderne er det vigtigste redskab for næsten os alle i vores daglige arbejde, har vi alle også brug for vores hænder uden for arbejdspladsens indhegning. Vi mindede os selv om kravene til håndbeskyttelse og coilhåndtering i overensstemmelse med vores gyldne regler og gennemgik vores udvalg af håndbeskyttelse og coilhåndteringsværktøjer og -udstyr,” siger Emma Lehtonen, Safety Manager.

På hovedkontoret var temaet fysisk stress i kontorarbejde. Ud over et foredrag af en arbejdsfysioterapeut blev der udført praktiske øvelser for at bevare arbejdsevnen.

Ud over aktiviteterne i produktionsanlæggene og på hovedkontoret havde alle medarbejdere mulighed for at deltage i en online-quiz om maskin- og håndsikkerhed, hvor der blev trukket lod om præmier til alle deltagere.