“Jeg føler, at arbejdet giver mening” – Sæsonarbejdere og nye professioneller hos Reka Kabel

Hos Reka Kabel er sæsonarbejdere en uerstattelig ressource, der sikrer, at produktionen kører videre uden ophold i ferieperioder. Vi spurgte vores sæsonarbejdere Aleksi fra Keuruu og Aapo fra Riihimäki og vores nye medarbejder Oona fra Hyvinkää om
stemningen på arbejdspladsen.

Alle medarbejdere hos Reka Kabel må vokse og udvikle sig til at blive professionelle indenfor rammerne af et trygt arbejdsfællesskab. Fællesskabsånd og tillid er en del af Reka Kabels strategi, og vores mål er at være en attraktiv arbejdsplads både nu og i fremtiden. På baggrund af de indkomne svar kan vi konkludere, at nyansatte hos Reka Kabel har en oplevelse af, at de har lov til at spørge, fejle, lære og lykkes.

Aapo producerer Dryrex AHXAMK-W 20kV 3x150 mellemspændingskabler til kabeltest

Aapo studerer el-teknik på professionshøjskolen. Hos Reka Kabel arbejder Aapo bl.a. med de standardiserede delvise udlednings- og spændingstests for mellem- og højspændingskabler. Derudover foretager han de nødvendige prøvetest af produktionsserier.

“Arbejdet hos Reka Kabel har været interessant og lærerigt. Jeg har lært skrælning af kabler og set det, jeg studerer i skolen, i praksis. Det har været givende at lære forskellige typer af kabler at kende. Jeg føler, at arbejdet giver mening”.

Aleksi er ved at gøre et installationskabel klar til test

Vores sæsonarbejder Aleksi begyndte i kvalitetssikringen på Reka Kabels fabrik i Keuruu i maj. Arbejdet i kvalitetssikringen omfatter test og konstruktionsmålinger. Ved testning sikres det, at produkterne opfylder myndighedernes krav. Den omfattende kvalitetskontrol sikrer, at vores kunder får det kvalitetsmæssigt bedst mulige kabel.

Aleksi har tidligere taget en uddannelse indenfor bygningskonstruktion, og i januar 2022 træder han ind i hæren. Aleksi nævner selv jobbeskrivelsen og kollegerne som det bedste ved arbejdet hos Reka Kabel.

Oona klipper kablet, inden det videreføres til næste tromle

Reka Kabels seneste forstærkning, Oona, blev færdiguddannet som elinstallatør i 2020. Efter at have færdiggjort sin uddannelse, arbejdede hun som elinstallatør i hovedstadsområdet, indtil hun fandt en ledig stilling hos Reka Kabel. Oona ville udvide sine kompetencer og startede sit nye job på fabrikken i Hyvinkää i juni 2021. Oona synes, det bedste ved jobbet er den hyggelige og afslappede atmosfære: “Alle hilser og udveksler nyt. Fællesskabet er altså et dejligt plus!”.

Oonas arbejde består i at sikre, at kablet placeres korrekt på tromlen. Finjusteringen sker om nødvendigt på kontrolskærmen. Til jobbeskrivelsen hører også kontrol, udskiftning af kabeltromler samt klipning af kablet ved udskiftningen af tromler.

Oona har været tilfreds med Reka Kabel som arbejdsgiver. Hun har mødt opbakning fra alle kollegerne på sine skiftehold og endda fra arbejdskolleger med helt andre opgaver. Oona roser jobbets spændvidde. Hun har fået lov til at prøve kræfter med forskellige arbejdsopgaver. Der har selvfølgelig været nogle små fejl, men det lærer hun bedst af, fortæller hun.

Oona håber på en lang karriere hos Reka Kabel og muligheden for i fremtiden at avancere til ledelsesopgaver internt i virksomheden. Oona er også glad for at bytte skiftehold: “Jeg elsker at møde nye mennesker. Alle har deres egne vaner og tips til, hvordan arbejdet kan gøres, og de tips lytter jeg gerne til!”.

På billedet i artiklen sidder Aapo foran en kontrolpult til test af højspændingskabler og er ved at gennemføre en test på et mellemspændingskabel.