Reka Cables er på vej til at blive verdens grønneste kabelproducent

Reka Cables går gradvist mod en grønnere kabelfremstilling. En del af virksomhedens fastsatte mål opnås ved at overgå til CO2-fri elektricitet, solcelleanlæg og grøn fjernvarme samt ved at omlægge fabrikkerne til LED-belysning.

Ansvarlighed er en naturlig del af Reka Cables forretningsdrift, og det er virksomhedens målsætning at være verdens grønneste kabelproducent. For at nå målet har virksomheden forpligtiget sig til FN’s målsætninger om bæredygtig udvikling og fastsat en miljømålsætning til udvikling af ansvarligheden. ”Ansvarlighed er udgangspunktet for vores strategi og virksomhed”, fortæller Reka Cables administrerende direktør Jukka Poutanen.

Reka Cables factorySolenergianlæg i Keuruu-fabrikkenGrøn energi

Alle Reka Cables tre produktionsanlæg samt kontorbygninger er gået over til fuldstændig emissionsfri, CO2-fri elektricitet. Kabelfremstilling forbruger en masse el, så fremstillingens CO2-fodaftryk reduceres betydeligt ved at skifte til grøn elektricitet i processen. Overgangen til grøn energi skete hurtigere end anslået i den fastsatte tidsplan.

I løbet af sommeren er der også installeret solcelleanlæg på fabrikkerne i Keuruu og Riihimäki, hvor elproduktionen indledes i september. I alt er der monteret 675 solpaneler på fabriksmurene, hvilket producerer energi på ca. 130.000 kWh årligt. ”Investeringen i solenergi er ud over at være miljøvenlig også økonomisk rentabel, og sammen med den CO2-fri elektricitet i processen er det et konkret miljøtiltag”, kommenterer Reka Cables produktionschef Anne Tillgren.

Energibesparelse med LED-belysning

For at spare endnu mere på energien har Reka Cables udskiftet alle produktionsanlæggenes belysninger med LED-lamper. Den nye belysning giver en årlig besparelse i energiforbruget på 1.300.000 kWh, hvilket fremmer den miljømålsætning, der er sat for energibesparelsen. Den indstillelige belysning forbedrer ligeledes arbejdssikkerheden og -trivslen på fabrikkerne.

Ikke længere olieopvarmning eller kabelleverancer til nye fossile energiproduktioner

Reka Cables ønsker en mere økologisk og energibesparende opvarmningsløsning til at erstatte produktionsanlæggenes olieopvarmning. De olieopvarmede lokaler har også været opvarmet med certificeret fjernvarme siden maj.

Reka Cables besluttede ligeledes at indstille kabelleverancerne til nye fossile energiproduktioner allerede i løbet af 2020.

Læs mere om Reka Cables ansvar og miljømål