Reka Cables bliver fra 1.11.2021 den første co2-neutrale kabelproducent

Reka Cables Carbon Neutral logo and Riihimäki factory

Reka Cables har arbejdet systematisk for at nå sine klimamål. Virksomheden har været i stand til at reducere CO₂-udledningerne med 80 % i forhold til 2019. De resterende udledninger kompenserer Reka Cables fra den 1.11.2021, så virksomheden for egen del bliver CO2-neutral.

Alle Reka Cables tre fabrikker og kontorer gik i 2020 over til anvendelse af helt emissionsfri, CO2-fri strøm. Til kabelproduktion anvendes betydelige mængder strøm, så overgangen til grøn strøm sænkede mærkbart produktionens CO2-aftryk. På fabrikkerne i Keuruu og Riihimäki blev der også installeret solcelleanlæg, der årligt producerer skønsmæssigt 130.000 kWh energi.

– Vi er den første klimaneutrale kabelproducent, i hvert fald på vores hovedmarkeder, fortæller direktør Jukka Poutanen.

Til beregning af Reka Cables egen virksomheds CO2-aftryk er der i samarbejde med AFRY Finland Oy udviklet en særlig tæller. På baggrund af optællingerne er virksomhedens resterende udledninger blevet reduceret fra et niveau på 2630 tons eCO2 i 2019 til et niveau på skønsmæssigt 480 tons eCO2 i 2021. De resterende udledninger kompenserer Reka Cables med førsteklasses og transparente Gold Standard-certificerede samt puro.earth-certificerede projekter, og opnår dermed CO2-neutralitet* fra 1.11.2021.

Udledningskompensationen foregår i praksis ved investeringer i solenergiprojekter i Indien, et finsk projekt om CO2-bindinger i bygninger samt et svensk biokul-projekt. Kompensationen realiseres i samarbejde med Nordic Offset, der er eksperter i det internationale netværk for frivillig handel med udledninger.

Til egne udledninger regnes virksomhedens direkte drivhusudledninger i form af de udledninger der sker ved produktionen af kabler, brændstof til proces og køretøjer samt udledninger fra den købte energi, dvs. udledninger fra anvendelse af strøm og opvarmning.

Reka Cables fortsætter sine klimatiltag med den klare målsætning at reducere egne udledninger mærkbart og forbedre energieffektiviteten. Virksomheden har også lavet en plan for elektrificeringen af vognparken.

*omfang Scope 1 og 2

Yderligere informationer:

direktør Jukka Poutanen, tlf. +358 40 833 9007
kommunikationschef Sanna Jaakkola, tlf. +358 44 219 4079

Mere information om kompensationsprojekterne:

Gold Standard-projekt: soleenergiprojekt i Guttigoli, Karnataka, Indien, GS ID 6760
https://registry.goldstandard.org/projects/details/1775

puro.earth-projekt: vedvarende binding af kuldioxid i Ekovilla-træfiber
https://puro.earth/services/net-negative-insulation-material-finland-100009

puro.earth-projekt: biokul-projekt, Hjelmsäters Egendom, Sverige
https://puro.earth/services/biochar-in-sweden-hjelmsaeters-egendom-100026