EPD som en del af driften hos Reka Cables

Miljøvaredeklarationen (EDP) er en miljøvurdering baseret på internationale standarder, der på pålidelig vis indikerer et produkts miljømæssige påvirkning. Modellen bruges især inden for bygge- og anlægsindustrien og breder sig nu hurtigt til andre brancher. Reka Cables følger trenden ved at gøre EPD til en del af sine aktiviteter.

Det her har stor betydning. Vi har arbejdet i næsten et år på at fremme EPD, og nu er vores første officielle EPD, der følger standarderne, blevet godkendt for vores aluminiumsforsyningskabler.

EPD følger samme metodologi som LCA (livscyklusvurdering), hvilket omhandler alle udledninger i produktets livscyklus fra råvarer til produktion, levering og i sidste ende også genanvendelse. De miljømæssige påvirkninger vurderes for hvert trin for at skabe en pålidelig og sammenlignelig miljøvaredeklaration. Deklarationens pålidelighed garanteres af en standardiseret beregningsmodel og verificeres af et eksternt kontrolorgan.

EPD i sig selv garanterer ikke, at produktet er miljøvenligt. Men i stedet får man en sammenlignelig rapport med produktets miljømæssige påvirkninger, baseret på internationale standarder. Det hjælper os også til bedre at kunne identificere, hvilke udviklingsområder vi skal fokusere på fremover.


Efter kundernes anmodning

Da vi startede dette projekt for cirka to år siden, var emnet stadig nyt inden for kabelindustrien, og vi havde ikke modtaget mange anmodninger fra vores kunder. Men situationen er tydeligvis anderledes nu. Selvom vi endnu ikke har fået direkte anmodninger, nævnes EPD oftere og oftere i samtaler og forespørgsler. Noget tyder på, at kunderne har fået øjnene op for det nu.

Vi har især ønsket at udvide vores interne kompetencer inden for dette område. Da vi startede projektet, anskaffede vi software til brug i EPD-beregningerne og arrangerede også mere uddannelse. Dette har givet os de nødvendige kompetencer til at gennemføre livscyklusvurderinger og EPD’er. Et andet alternativ ville have været at finde eksterne konsulenter til EPD-processen. Og selvom det var omkostningstungt og tidskrævende at opbygge egne kompetencer, kan vi nu høste frugterne af det. Frem for alt kan vi nu reagere mere fleksibelt og omkostningseffektivt på vores kunders behov. Vi kan også udarbejde miljøvaredeklarationer på det helt rigtige niveau i forhold til kundens reelle behov. Afhængigt af den aktuelle situation kan en livscyklusvurdering (LCA) være et godt alternativ til en verificeret EPD. Den udarbejdes på præcis samme måde, men verificeres ikke af tredjepart. Meget ofte kan en enkel beregning af CO2-aftrykket for produktet være den bedste løsning. Kundespecifikke behovsvurderinger udført i samarbejde med kunden sparer ofte både tid og penge, fordi EPD ikke er enkel at udføre.

EPD-processen har været udfordrende, men også meget givende. Det betyder, at vi nu har en driftsmodel, der kan tilpasses kundens behov og som i stort omfang anvender digitale ressourcer.

Skribenten, Kari Ingalsuo, er Reka Cables’ chef for kvalitet, bæredygtighed og sikkerhed, og han har koordineret virksomhedens EPD-projekt.