Reka Cables styrker sin klimaindsats ved at forpligte sig på Science Based Targets-initiativet vedr. reduktion af udledninger

Reka Cables har forpligtet til på det internationale Science Based Targets-initiativ (SBTi), der arbejder med ambitiøse klimamål. I overensstemmelse med initiativet skal Reka Cables formulere mål for sine udledninger, så de understøtter Paris-aftalens mål om at begrænse den globale opvarmning til højst 1,5 grader. Målene omfatter Reka Cables egen virksomhed (Scope 1 & 2) såvel som hele forsyningskæden (Scope 3).

Reka Cables har forpligtet sig til det mest krævende Net Zero-mål, der forpligter virksomheden til at opstille både kort- og langsigtede mål. Reka Cables er på verdensplan blandt de første cirka 1.000 virksomheder, der har forpligtet sig til det mere krævende Net Zero-mål.

Allerede før Reka Cables forpligtede sig til SBTi-initiativet, arbejdede virksomheden målrettet på at begrænse sine udledninger . I 2021 kunne Reka Cables rapportere, at virksomheden havde mindsket sine egne CO₂-udledninger med 80 % i forhold til 2019. Det skete bl.a. ved at gå over til grøn processtrøm og gøre brug af solenergi på fabrikkerne i Keuruu og Riihimäki. De resterende udledninger kompenserede virksomheden fuldt ud fra november 2021. Med forpligtelsen kommer hele Reka Cables’ forsyningskæde nu med i klimaarbejdet. “Begrænsningen af vores virksomheds udledninger var første skridt, men bekæmpelsen af klimaforandringerne kræver mere håndfaste handlinger og at alle deltager. Derfor forpligter vi os til at formulere endnu mere ambitiøse mål for hele forsyningskæden”, fortæller Reka Cables direktør, Jukka Poutanen.

Reka Cables er gået i gang med at formulere konkrete mål, som derefter skal godkendes hos Science Based Targets‑klimaorganisationen (SBTi). Fremlæggelsen og godkendelsen af udledningsmål skal ske indenfor to år.

Fakta om Science Based Targets-initiativet:
Science Based Targets Initiative (SBTi), der blev lanceret i 2015, er et international klimainitiativ med afsæt i Institut for Verdens Ressourcer WRI, Verdensnaturfonden WWF, FN’s Global Compact-initiativ og Carbon Disclosure Project (CDP). De virksomheder, der har forpligtet sig til initiativet, formulerer udledningsmål på baggrund af den videnskabeligt baserede Paris-aftale. I Finland har 61 virksomheder indtil videre tilsluttet sig initiativet. 50 af dem er industrivirksomheder.

Yderligere informationer:

direktør Jukka Poutanen, tlf. +358 40 833 9007