Reka Cables bliver fra 1.11.2021 den første CO2-neutrale kabelproducent

Reka Cables har arbejdet systematisk for at nå sine klimamål. Virksomheden har været i stand til at reducere CO2-udledningerne med 80 % i forhold til 2019. De resterende udledninger kompenserer Reka Cables fra den 1.11.2021, så virksomheden for egen del bliver CO2-neutral.

Alle Reka Cables tre fabrikker og kontorer gik i 2020 over til anvendelse af helt emissionsfri, CO2-fri strøm. Til kabelproduktion anvendes betydelige mængder strøm, så overgangen til grøn strøm sænkede mærkbart produktionens CO2-aftryk. På fabrikkerne i Keuruu og Riihimäki blev der også installeret solcelleanlæg, der årligt producerer skønsmæssigt 130.000 kWh energi.

– Vi er den første klimaneutrale kabelproducent, i hvert fald på vores hovedmarkeder, fortæller direktør Jukka Poutanen.

Til beregning af Reka Cables egen virksomheds CO2 -aftryk er der i samarbejde med AFRY Finland Oy udviklet en særlig tæller. På baggrund af optællingerne er virksomhedens resterende udledninger blevet reduceret fra et niveau på 2630 tons CO2e i 2019 til et niveau på skønsmæssigt 480 tons CO2e i 2021. De resterende udledninger kompenserer Reka Cables med førsteklasses og transparente Gold Standard-certificerede samt puro.earth-certificerede projekter, og opnår dermed CO2-neutralitet (omfang Scope 1 og 2) fra 1.11.2021.

Udledningskompensationen foregår i praksis ved investeringer i solenergiprojekter i Indien, et finsk projekt om CO2-bindinger i bygninger samt et svensk biokul-projekt. Kompensationen realiseres i samarbejde med Nordic Offset, der er eksperter i det internationale netværk for frivillig handel med udledninger.

Til egne udledninger regnes virksomhedens direkte drivhusudledninger i form af de udledninger der sker ved produktionen af kabler, brændstof til proces og køretøjer samt udledninger fra den købte energi, dvs. udledninger fra anvendelse af strøm og opvarmning.

Reka Cables fortsætter sine klimatiltag med den klare målsætning at reducere egne udledninger mærkbart og forbedre energieffektiviteten. Virksomheden har også lavet en plan for elektrificeringen af vognparken.

 

Kompensationsprojekter

Solar power project in the Guttigoli village in Karnataka, India, GS ID 6760

The project will install 100 MW of solar panels in the village of Guttigoli, located in the state of Karnataka in southwestern India. The solar panels are connected to the national grid and produce clean, affordable electricity. Most of India’s electricity is still derived from fossil fuels and the construction of renewable energy sources is displacing CO2 emissions.

The project promotes local sustainability and education by supporting Guttigoli schools and providing jobs for residents. Land for project activities has been leased from its legal owners and the project will not cause any damage to the rights of indigenous peoples.

 

Permanent sequestration of carbon dioxide in Ekovilla, Finland, puro.earth

Carbon dioxide binds to building insulation material made from recycled newspapers. Carbon dioxide removal is considered to be long-lasting when it is done through the construction of buildings. Ekovilla thermal insulation can be used in both new construction and renovation of old houses, and its carbon stock is estimated to last at least 50 years.

The recycled paper used in the insulation comes from sustainably grown wood, which is why Ekovilla binds more carbon than is produced in its production.

 

Biochar project, Hjelmsäters Egendom, Sweden, puro.earth

Hjelmsäter in Sweden produces local FSC-certified biochar from forest waste, which is used to cultivate the land and improve the environment in Sweden. In the pyrolysis process, energy is obtained from solar panels and excess heat from the pyrolysis process is utilised in the properties. Each tonne of biochar contains 94% carbon.

The use of biochar as a soil improver enhances growth, reduces the need for fertilizers and improves soil structure.