Skip to main content

Elektricitetslaboratoriet

Idet formålet med et kabel er at lede elektricitet på en pålidelig og sikker måde, er grundlaget for testning måling af kablets elektriske ledeevne og isoleringsegenskaber.

I vores elektriske laboratorium kan vi udføre måling af isolationsmodstand på ledende, isolerende og dækker materialer på metalkabler og ledninger.