Kabelordliste

Kabelproduktion

Oplægning: En arbejdsproces hvor kablets forskellige elementer kombineres; den kan gennemføres som et enkelt trin eller i flere trin.

Tværbinding: En proces hvorigennem der dannes kemiske bindinger mellem molekyler i en polymer. Processen omtales ofte omtalt som “hærdning” af plastic.

CV-linje: CV er en forkortelse af ordene “kontinuerlig vulkanisering” (continuous vulcanisation). CV-linjen bruges til at isolere lederen og danne tværbindinger i plastisoleringen, hvilket giver forbedrede egenskaber. I praksis betyder det, at man hærder polyethylen ved højt tryk og høj temperatur.

Trækning: En koldformningsproces hvor råmateriale (aluminium eller kobber) trækkes gennem et hul i en matrice fremstillet af et hårdt materiale. Der kan være adskillige matricer langs træklinjen, og huldiameteren på den sidste matrice bestemmer den endelige diameter af ledningen.

Ekstrudering: En arbejdsproces hvor plast-råmateriale smeltes og ekstruderes ved højt tryk og høj temperatur, som tvinger det ind i kablets struktur. Ekstrudering anvendes mest almindeligt til ledningsisolering og til at danne kablets ydre kappe.

Kabelstruktur

Armeret kabel: Et kabel beskyttet af et lag af metaltråde eller bånd under kappen. Afhængigt af kablets struktur omfatter de typiske materialer anvendt til armeringen galvaniseret stål, aluminium og kobber.

Inder kappe: En strukturelt lag inden i kablet der beskytter det underliggende lag. Halvledende tape anvendes for eksempel som beklædning under metalafskærmningen og danner en base for kobbertrådene.

Ledende materiale: Ethvert materiale som tillader strøm at passere gennem den. Ud over til de faktiske ledere anvendes ledende materialer i mange andre af kablets lag.

Leder: Den inderste del af kablet som er ansvarlig for at bære elektrisk strøm.

Elektrolytisk kobber: En yderst ren form af kobber som er blevet oprenset elektrolytisk for at give optimal elektrisk ledningsevne.

Isolerende materiale: Ethvert materiale som forhindrer strøm i at passere gennem den. Ud over til den faktiske isolering anvendes isolerende materialer i mange andre af kablets lag.

Parsnoet kabel: To isolerede ledninger som er snoet sammen. Det parsnoede kabel er et grundlæggende element i næsten alle dataoverførsels- og signalkabler.

Metalafskærmning: Et lag mellem isoleringen og kappen som typisk er fremstillet af aluminium eller kobber, hvilket giver en vej for jordfejl og ladestrømme. Mindst den ene ende af metalafskærmningen skal jordes.

Kappe: Kablets ydre lag der giver støtte til strukturerne nedenunder og beskytter dem mod fugt og mekanisk belastning. Den mest almindelige kappematerialer omfatter PE- og PCV-plast.

Generelle oplysninger om kabler

Brandegenskaber: Beskriver kablets adfærd i tilfælde af brand. Flere forskellige standarder fastsætter krav til kablers ydeevne under forskellige omstændigheder.

Brandbestandighed: Angiver tiden og brandafprøvningsbetingelserne hvor kablet forbliver funktionelt. De mest almindelige anvendelser for kabler med en bestemt brandbestandighed omfatter hospitaler og andre offentlige rum.

Brandhæmmende egenskaber: Kablets brandhæmmende egenskaber angiver den hastighed, hvormed kablet vil sprede branden, når der først er gået ild i det. Kabler med brandhæmmende egenskaber anvendes typisk på hospitaler og i andre offentlige rum.

HV: Højspænding. Et kabel eller et system med en spænding på over 52 kV.

MV: Mellemspænding. Et kabel eller et system med en spænding i området 6 – 42 kV

LV: Lavspænding. Et kabel eller et system med en spænding på under fem kilovolt.

Strømkabel: Et kabel specielt beregnet til at bære elektrisk strøm.

Specialkabel: Et kabel beregnet til et særligt formål. Det kan være et strømkabel, signalkabel eller en kombination af begge.

Materialer

Plastik compound: En homogen blanding af polymerer, fyldstoffer og additiver. Fyldstoffer og additiver anvendes til at opnå de nødvendige egenskaber.

Fyldstof: Et materiale eller lag som indgår i kablet struktur for at give de ønskede funktioner eller egenskaber, såsom vandtæthed eller specifikke brandegenskaber.

Halogenfri: En polymer eller et andet materiale som ikke indeholder nogen af halogengruppens basiselementer. Den mest almindelige halogenfri polymer er PE – polyethylen.

Halogeneret polymer: En polymer, som omfatter basiselementer i halogengruppe, typisk klor. Halogenerede polymerer afgiver giftige gasser og en masse røg ved forbrænding. Den mest almindelige halogenerede polymer er PVC, polyvinylchlorid.

FRHF: En forkortelse af “brandhæmmende halogenfri” (Fire Retardant Halogen Free), der anvendes til kabler, som ikke udbreder ild og forblive funktionelle i tilfælde af brand, selv hvis de installeret som bundter.

Polymer: En langkædet kulbrinte som dannes ved at kombinere flere korte kulbrintemolekyler i lange kæder.

Polyethylen: En polymer fremstillet af ethylenmonomerer – et almindeligt materiale i kapper og isolering. Yderst brandfarligt.

PVC: Polyvinylchlorid. En halogeneret polymer (med klor), som er svært antændelig, men som afgiver giftige gasser og en masse røg ved forbrænding. De bruges begge som isolering og i kapper.

Halvledende lag: En polyethylen-baseret forbindelse tilsat kul for at fremme elektrisk ledningsevne. Anvendes i mellem- og højspændingskabelisolering til at udjævne variationer i det lokale elektrisk felt.

XLPE (PEX): En forkortelse for “tværbundet polyethylen” (Cross-linked Polyethylene). Elektrisk, mekanisk og kemisk mere holdbart end standard polyethylen. XLPE indeholder yderligere tværbindinger mellem polymerkæderne. Bruges som isolering i kabler.

Diverse

Kabeltilbehør: Ethvert tilbehør som bruges til kabelmontering såsom fastgørelse, afslutning eller forlængelse af kablet.

Rulle: Små kabelmængder leveres som spoler. Spoler er typisk plastik-indpakkede eller emballeret i små kasser.

Tromle: Større mængder af kabel leveres normalt spolet på store træ- eller plasticruller eller -tromler. Hjulbredder spænder fra nogle snese centimeter til mere end tre meter.

Muffe: Et produkt som gør det muligt at forlænge et kabel ved at tilslutte det til et andet uden at kompromittere systemets sikkerhed eller ydeevne.

Kabelafslutning: En enhed som især anvendes i mellem- og højspændingskabler, således at kablet – for eksempel – kan forbindes til luftisolerede systemer. Kabelafslutninger bruges til at tætne kabelenden og omdirigere kablets elektriske felt for at forhindre fejl.

Standard: Et internationalt anerkendt regelsæt der fastlægger korrekt adfærd og måde at fremstille bestemte produkter på. For eksempel reguleres kabelproduktion af nationale, europæiske og internationale standarder.