Skip to main content

Byggevarerforordningen og fremtidens installationskabler

Construction Products Regulation (Byggevarerforordningen) er også gældende for elektriske kabler fra juli 2017. Formålet med dette er blandt andet af forbedre brandsikkerheden og miljøet ved at harmonisere CE-mærkningen på byggevarer. Når det kommer til installationskabler er halogenfrie kabler svaret. De er sikre, miljøvenlige og opfylder selv de strengeste kriterier i Byggevareforordningen.

Byggevareforordningen (CPR) (EU 305/2011) er en del af EU-lovgivningen, som støtter varernes frie bevægelighed over grænserne indenfor EU.

Byggevareforordningen fastlægger et antal grundlæggende krav, som skal opfyldes af produkter, der anvendes i bygningsarbejde – fx i bygninger, men også i infrastruktur som veje, broer og tunneller. De er, afhængigt af produktet, klassificeret indenfor områderne "mekanisk modstandsdygtighed og stabilitet" (for at undgå kollaps osv.), "Hygiejne, sundhed og miljø" (udskillelse af farlige stoffer, giftige gasser osv.) eller "Brandsikring". Kabler er underlagt sidstnævnte kriterie.

Europæiske standard EN 50575 for kabler udgør rammerne, men tillader også frihed.

EN 50575 er en harmoniseret produktstandard under Byggevareforordningen, som definerer den grundlæggende reaktion på strøm-, kontrol- og kommunikationskablers brandegenskaber ved generel anvendelse, fx i bygningsarbejder, uafhængigt af deres spænding. Funktionelt brandsikre kabler og andre specielle kabler er undtaget de nye regler – de vil blive underlagt egne krav senere.

Produktstandard EN 50575 tager ikke stilling til kablers design, materialer eller fremstillingsmetode; den definerer den harmoniserede procedure for klassificering af kablerne udelukkende baseret på deres testet ydeevne under brand. Kabler skal være testet for varmeafgivelse, røgudvikling, flammespredning, brændende dråber/partikler og syredannelse. Kablerne kategoriseres ifølge deres ydeevne med hensyn til reaktion ved brand i syv brandklasser (Aca...Fca) med tre underklasser (s for røg (smoke), d for brændende dråber/partikler (flaming droplets) og a for syredannelse (acidity)). Typetestning skal udføres i uafhængige og specifikt akkrediterede testlaboratorier. Dette sikrer, at alle kabler, der sælges som bygningsmaterialer indenfor EU, opfylder de samme klassifikationskrav på samme harmoniseret måde.

EU-reglementet definerer kun kablernes klasser i forhold til brandreaktion, testning og kommunikation. Mindstekravene til installation af kabler og deres dele i forskellige bygninger er defineres uafhængige af de nationale myndigheder i hvert EU-land. På den måde kan hvert land fastsætte deres ønskede sikkerhedsniveauer, der overholder nationale forordninger samt lokale byggemetoder og -traditioner

"I Finland vil de mest brugte klasser sandsynligvis være Cca, Dca og Eca og deres underkategorier," siger Mika Mutru, direktør for produktudvikling hos Reka Kabel. Mutru har været aktivt involveret i standardiseringsarbejdet indenfor kabelområdet i Finland. Han forudser, at de nordiske lande sandsynligvis vil stille meget ens krav til installationskabler.

Halogenfrie kabler har alle fordelene

Ifølge Mutru vil minimumskravene til installationskabler højst sandsynligt stige. Fx vil det sikkert, i det mindste i nogle dele af byggeriet, være et krav med klasse Dca - s2, d2, a2 (klasserne brandsikret, kabel med lav røgafgivelse og lav syredannelse). "Dette krav er svært af opfylde med PVC-kabler," bemærker Mutru. "Halogenfrie kabler producerer betydeligt mindre røg og har lavere syredannelsesniveauer end almindelige PVC-kabler. Halogenfrie installationskabler er et godt valg fx til miljøer, hvor mange mennesker er i fare for at blive udsat for ild og røg."

I tilfælde af brand vil materialerne, der er anvendt i kabler, have en afgørende indvirkning på sundhed, sikkerhed og miljø. Tyk røg afgivet af kabler under brand kan påvirke sundheden hos de mennesker, som inhalerer røgen, samt reducere synligheden af nødudgange. Udover sundhedsrisici spreder giftige gasser og syre dannet ved høje temperaturer branden og kan forårsage alvorlige skader på bygninger, maskiner og især elektronik.  Brændende dråber/partikler, der falder fra loftet, kan sprede ilden endnu mere.

Halogenfrie kabler reducerer alle disse risici sammenlignet med PVC-kabler. Godt designet halogenfrie kabler har også andre fordele. De er nu lettere i design og utrolig nemme at tage af.

"Ved at vælge Rekas halogenfrie installationskabler sikrer du, at du overholder de kriterier, som er fastlagt af de nordiske lovgivninger," siger Mutru. "Og husk, du behøver ikke at nøjes med mindstekravene. En designer eller underleverandør, som går op i sikkerhed og miljø, vælger altid halogenfri."

Reka er den bedste partner – fordi vi bekymrer os

For Reka Kabel er uafbrudt produktudvikling normen. "Vi koncentrerer os meget om at udvikle sikre og installationsvenlige halogenfrie kabler," siger Mika Mutru. "Vi ser halogenfrie kabler som den fremtidige trend i Finland og de nordiske lande, og vi vil være forrest i forhold til at tilbyde højkvalitetskabler til dette segment."

Markedstrends er ikke det eneste, der driver os i denne retning. "Vi bekymrer os om mennesker og miljøet," siger Jari Haapala, direktør for HR, kvalitet og miljø hos Reka Kabel. "Vi ønsker kabler af den højeste mulige kvalitet til brug i bygningsindustrien, så vores omgivelser er så sikre og miljøvenlige som muligt. Vi udvikler vores kabler med alle disse aspekter i mente."

Reka Kabel er klar til CPR." Vi typetester alle vores kabler, som falder under de nye regulativer, siger Haapala, "Vi sikrer, at alle vores kabler overholder regler, normer og standarder, så du ikke skal bekymre dig om det." Og ved at vælge halogenfrie installationskabler er du sikker på, at den påkrævede klasse for reaktion ved brand opfyldes i din bygning lige meget, hvor du bygger.