Skip to main content

CPR - Byggevareforordningen

CPR for kabler i en nøddeskal

EN50575 er en del af den europæiske Byggevareforordning, CPR (EU 305/2011)

  • Definerer præstationsklasser for kabler i forhold til reaktion ved brand ved brug i permanente bygninger, inklusive infrastruktur.
  • Inkluderer kabler til transmission af strøm og data, når de anvendes som bygningsvare, men er eksklusive brandkabler og nogle andre specielle kabler, som får deres egne regler senere.
  • Typetestning skal udføres i uafhængige og akkrediterede testlaboratorier.
  • Påkrævet tests: varmeafgivelse, røgudvikling, flammespredning, brændende dråber/partikler og syredannelse
  • Reglerne definerer syv klasser for ydeevne i forhold til reaktion ved brand (A...F) og tre underklasser (s, d, a)
  • Den påkrævede CPR-klasse i forskellige bygningsarbejder er defineret på nationalt niveau af hvert EU-land. Kriterierne for klasserne og deres tests er dog de samme for alle.
  • Produktemballagen skal fra producentens side have CE-mærkning, information om reaktion ved brand på produktmærkningen og ydeevnedeklarationen (DoP) skal være tilgængelig for brugere på deres eget sprog.
  • Træder i kraft 1. juli 2017. Overgangsperioden startede 10. juni 2016. I overgangsperioden kan producenter levere kabler til markedet baseret på både de nye og gamle krav.
  • Efter 1. juli 2017 skal producenten give information i overensstemmelse med de nye klassificeringskrav. Dog kan grossister sælge og underleverandører/installatører stadig anvende produkter med de gamle mærker selv efter overgangsperioden.