Skip to main content

Installationsledninger

ML er den mest anvendte installationsledning i bygninger. Installationsledninger anvendes til strømforsyning i bygninger vha. en fast rørinstallation, dvs. en traditionel, skjult indbygning, hvor et valgt bundt af installationsledninger trækkes ind i installationsrør vha. en trækline. ML-installationsledninger anvendes også inde i udstyr og fordelerskabe. ML-ledningen kaldes også RE.

MK 90-installationsledninger anvendes, på lignende måde som ML. til strømforsyning i bygninger, fordelerskabe og udstyr, samt inde i fordelerskabe, el-tavler og udstyr. Ulig ML består MK-installationsledninger af nogle få strenge og er, som resultat heraf, velegnet til anvendelser, der er modtagelige for vibrationer.

Takket være deres bøjelige leder kan MK-ledere også installeres der, hvor pladsen er trang. MK-lederen kaldes også RM.

MKEM-installationsledninger anvendes også i nedlagte systemer, hvor de kan installeres direkte uden yderligere beskyttelse. Installationsledningerne MKEM og MKEM 90 betegnes også som fleksible installationsledninger. Denne yderst bøjelige leder kan let installeres overalt, hvor pladsen er trang. MKEM-ledningen kaldes også RF.

Der fås også halogenfri installationsledninger.