Skip to main content

Halogenfri installationskabler

Alle materialer, der anvendes til installationskabler, er halogenfri. Halogenfri installationskabler indeholder ikke PVC, og deres materialer er let at genanvende. De hylster- og isoleringsmaterialer, der anvendes i halogenfri installationskabler, er polymerer i henhold til RoHS-direktivet, som ikke indeholder cadmium, kviksølv, bly, krom eller bromerede brandhæmmere.

Halogenfri installationskabler genererer kun lidt røg og spreder ikke ilden, hverken enkeltvis eller i bundter. Vi anbefaler, at disse kabler anvendes på områder, hvor der færdes mange mennesker, og som er vanskeligt at rydde. Dette omfatter daginstitutioner, restauranter, skoler, plejehjem, og offentlige bygninger.

Standarder kræver, at brandhæmmende og halogenfri kabler, der genererer så lidt røg som muligt, skal anvendes i nye installationer. Tidligere var lignende kabler nødvendige i elektriske installationer i bygningsudgange.

Erfaringer fra hospitalsbrande i de seneste ti år har ført til nye krav. Medicinsk udstyr blev udsat for store skader på grund af røg og sod, der kommer fra almindelige kabler. Dette kunne være blevet undgået med anvendelsen af halogenfri kabler.

Røgdannelsen er betydelig, når der er tale om hurtig evakuering. LiteRex and Reka R-serien opfylder klart disse nye krav til kabler, der anvendes i medicinske institutioner. Rekas fuldt udbyggede produktserie af halogenfri kabler omfatter installations- og strømkabler, samt instrumenterings- og styrekabler. Skærmede EMC-kabler er også tilgængelige.