Skip to main content

Brandsikre kabler

Brandsikre Flamerex-kabler fra Reka Kabel er velegnet til anvendelse i situationer, hvor strømforsyningen skal være sikret også ved brand. Brandsikre kabler er halogenfri og indeholder ikke PVC eller spreder ild, når de bruges i bundter. Det materiale, der anvendes i halogenfri kabler, er let at genanvende.

Ved brand fungerer kablet fortsat, takket være det brandhæmmende, isolerede mica-bånd, der er viklet omkring kobberlederne. Derudover genererer brandsikre kabler kun lidt røg og spreder ikke ilden.

Brandsikre kabler er især beregnet til installationer, hvor det af sikkerhedshensyn er nødvendigt, at alarm-, styre-, signal- og energiforsyningssystemer fungerer i tilfælde af brand.

Reka Kabel tilbyder brandsikre installationskabler, strømkabler, EMC-strømkabler og signalkabler. Det tilbehør, der bruges ved installationen af brandsikre kabler, skal også være brandsikkert.

Brandsikre Flamerex-kabler er beregnet til faste overflader og skjult indbygning, også under våde forhold, både indendørs og udendørs. Det anbefales, at de anvendes i områder, hvor kabler fortsat skal kunne bruges ved brand, og som er meget befærdede og vanskelige at rydde. Hvis et brandsikkert kabel er udstyret med en koncentrisk leder, er det også velegnet til at blive lagt i jorden.

Vores brandsikre kabler er desuden halogenfri og genererer kun lidt røg og spreder ikke ilden. I kabler er brandsikkerhed og halogenfrihed yderst vigtige, men separate og indbyrdes uafhængige egenskaber, der testes med forskellige metoder.

Kravene til anvendelsen af brandsikre og halogenfri kabler i nye installationer er steget. Nye anvendelsesområder omfatter hospitaler og andre behandlingsfaciliteter, hvor brandsikkerhed og undgåelse af brug af halogen i installationsudstyr har signifikante fordele i tilfælde af brand. Uafbrudt strømforsyning er en forudsætning for succesen af mange behandlingsprocedurer. For at lette installationen tilbyder vi separate installationsanvisninger for brandsikre kabler. Følges disse anvisninger, er installationens fejlfri funktion givet, også ved brand.