Skip to main content

Kabler til strømindustrien

Elektricitet produceres på kraftværker og transporteres til virksomheder og hjem gennem hovedtransmissionssystemet og lokale distributionsnet. De seneste storme har tydeliggjort det aldrende el-nets sårbarhed og samfundets krav om pålidelige strømforsyning.

Elselskaberne har igangsat store renoveringer af el-nettet, som vil blive afsluttet i de kommende år. Ved at bygge el-net, der er mere modstandsdygtige over for ekstremt vejr og vanskelige forhold, kan vi også sikre, at samfundet holdes i gang.

Reka Kabel’s mellem- og højspændingskabler gør det muligt at nedgrave el-net. Dette har vist sig at være en sikker måde til at undgå strømsvigt på grund af storm. I Finland anvendes mellem- og højspændingskabler for det meste i vejrbestandige el-net og til at forbedre el-nettenes driftssikkerhed.