Skip to main content

Kabler til netværkskonstruktion

Ved at bygge el-net, der er mere modstandsdygtige over for ekstremt vejr og vanskelige forhold, kan vi sikre, at samfundet holdes i gang. Anvendelsen af mellem- og højspændingskabler gør det muligt at lægge el-nettet i jorden, hvad der har vist sig at være en sikker måde at undgå strømsvigt på grund af storm på. I Finland anvendes mellem- og højspændingskabler for det meste i vejrbestandige el-net og til at forbedre el-nettenes driftssikkerhed.

De yderst driftssikre mellemspændingskabler bruges i industrien, til strømproduktion, strømoverførsel og -distribution samt i vindmølleparker. Mellemspændingskabler anvendes også i infrastrukturen for offentlig transport, fx til strømforsyning af tog- og metrolinjer.

I Finland bruges højspændingskabler for det meste i kommunale netværk og til at forbedre netværkenes driftssikkerhed. Anvendelsen af disse kabler gør det muligt at lægge el-net i jorden, hvad der har vist sig at undgå strømsvigt på grund af storm. Derudover giver nedgravningen mulighed for at bruge jordarealerne til andre formål.

Om nødvendigt kan mellem- og højspændingskabler fremstilles af specialplast. Da disse kabler har en brandklasse kan de også installeres indendørs og i tunneller.