Skip to main content

Kabler til konstruktion af boliger og kontorer

Bygningers ledninger og kabelsystemer har udviklet sig hurtigt i de seneste årtier. God planlægning tager højde for mulige fremtidige ændringer og øgede krav.

Bortset fra nye byggepladser er gamle bygninger med forældede elektriske systemer typiske steder hvor der føres kabler. I dag er der masser af elektriske løsninger, der kan bruges til at forbedre bygningers drifts- og beboelsesmæssige komfort. Til kabling af bygninger, anvendes installations- og nedføringskabler almindeligvis.

Reka Kabel’s brandsikre kabler er velegnet til anvendelse i situationer, hvor strømforsyningen skal være sikret konstant, også ved brand. Disse kabler er især beregnet til installationer, hvor det af sikkerhedshensyn er nødvendigt, at alarm-, styre-, signal- og energiforsyningssystemer fungerer i tilfælde af brand. Brandsikre kabler anbefales også i tilfælde, hvor kabler fortsat skal kunne bruges ved brand, og i bygninger som er meget befærdede og vanskelige at evakuere. Nye anvendelsesområder omfatter hospitaler og andre behandlingsfaciliteter, hvor brandsikkerhed og undgåelse af brug af halogen i installationsudstyr har signifikante fordele i tilfælde af brand.