Skip to main content

Ansvarlighen

Ansvarlighed er en naturlig del af Reka Kabels forretningsdrift, og det er vores målsætning at være verdens grønneste kabelproducent. For at opnå det har vi forpligtiget os til FN's målsætninger om en bæredygtig udvikling samt de fastsatte miljømålsætninger.

Vi støtter vedvarende energiproduktion. Ved hjælp af vores nuværende produktionsmetoder og -teknologier fremstilles der kvalitetskabler med lang levetid, f.eks. til behovet for produktionen af vedvarende energi. Ved hjælp af vores kabler er det muligt at konstruere intelligente elnet, som er en del af infrastrukturer med bæredygtig udvikling.